Selecteer een pagina

WAT IS FUNDAMENTELE ANALYSE?

Wat is fundamentele analyse?

Bij fundamentele analyse probeer je een inschatting te maken van de waarde van een bedrijf. Zo kun je de kwartaal- en jaarcijfers van een bedrijf analyseren. Aan de hand van deze cijfers (kengetallen) kun je een beeld vormen van de gezondheid van een bedrijf.

Deze cijfers kun je vergelijken met andere bedrijven die in dezelfde sector werkzaam zijn. Het is een goed instrument om te voorspellen in welke richting de koers in de toekomst zal gaan bewegen.

De meest gebruikte kengetallen zijn: winst per aandeel, koers-winstverhouding, dividend per aandeel, dividendrendement, rentabiliteit en solvabiliteit.