Selecteer een pagina
Risico mijden neem dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die de financiële schade dekt wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die je hebt gemaakt bij het uitoefenen van je beroep. Bijvoorbeeld de boete die een cliënt krijgt wanneer zijn accountant een fout heeft gemaakt bij de belastingaangifte.

Het is belangrijk om je hiervoor te verzekeren, want je kunt nooit helemaal uitsluiten dat je een fout maakt. Ook in ons land neemt de claimcultuur toe, waardoor er steeds vaker een financiële schadevergoeding wordt geëist.

Ben je werknemer, dan hoef je jezelf hier niet voor te verzekeren. Dit is via je werkgever geregeld. Ben je ondernemer, dan moet je zelf voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgen, vaak in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 


Verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die jij of één van je werknemers veroorzaakt aan anderen of aan de spullen van anderen. Veroorzaakt je installateur schade aan de muur terwijl hij een nieuwe wasmachine naar boven brengt, dan valt dat onder deze verzekering. Stoot een schoonmaakster een dure vaas om, dan hoort dit ook hierbij.

Wordt er echter een fout gemaakt bij de uitoefening van het beroep, dan hoort het bij de beroepsaansprakelijkheid. Maakt een arts een inschattingsfout waardoor iemand voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt of geef je als jurist een verkeerd advies waardoor iemand vermogensschade lijdt, dan zijn dat zaken die onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Naast de eventuele schadevergoeding vallen ook de kosten voor de juridische bijstand onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp’ers

Als zzp’er is het zeer verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor een schade kan het om grote bedragen gaan. In veel gevallen wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering door opdrachtgevers verplicht gesteld.

Er zijn een aantal beroepsgroepen die wettelijk verplicht zijn een BAV af te sluiten. Dit zijn financieel adviseurs, advocaten, architecten, notarissen en accountants. In de zorg is het vreemd genoeg niet verplicht om een BAV te hebben. Het is als zzp’er in de zorg wel zeer verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Een opdrachtgever zal het waarschijnlijk ook wel eisen. 

Zzp’ers in de zorg

Zoals hierboven al staat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht voor zzp’ers in de zorg, maar het wordt sterk aanbevolen om het wel af te sluiten. Veel opdrachtgevers zullen verplicht stellen dat je een BAV hebt om voor hen te mogen werken.

Zzp’er in de zorg is een breed begrip. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verpleegkundige in de thuiszorg, een kraamverzorgster, een fysiotherapeut of een huisarts. De dekking en de hoogte van de premie zullen afhangen van het soort werk dat je doet in de zorg.

Een huisarts is eindverantwoordelijk voor de diagnose, terwijl een verpleegkundige of kraamhulp dat niet is. Een verpleegkundige kan juist mogelijk een fout maken met de toediening van medicatie. De aansprakelijkheidsrisico’s zijn dus anders en daarmee de premie ook.

In de zorg is er niet alleen het risico van schades die aan patiënten vergoed moeten worden, maar het is ook mogelijk dat een zorgverzekeraar een schadevergoeding vraagt omdat een patiënt door een verkeerde indicatie onnodig dure zorg heeft gekregen. Behalve dat de BAV de schade vergoedt, is het ook heel fijn om bijgestaan te worden door professionals in het proces. 

Als verpleegkundige hoef je niet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten

Beroepsgroepen waarvoor BAV verplicht is

Voor een aantal beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Hieronder worden die beroepsgroepen genoemd.

Advocaten

Voor advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht, voor juristen niet. Hoe uitgebreid je je verzekert mag je zelf weten, maar er zijn wel een paar minimumeisen. Wanneer je een advocatenkantoor hebt, dan moet de verzekering ook de werkzaamheden dekken die worden uitgevoerd door personen die onder de advocaat vallen. 

Financieel adviseurs

Als financieel adviseur moet je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben volgens de Wet op het financieel toezicht. Je moet een BAV hebben om een vergunning aan te vragen om bijvoorbeeld te mogen bemiddelen bij het aanvragen van hypotheken, verzekeringen en om te adviseren over vermogensbeheer. 

Architecten

Wanneer een architect een fout maakt, kan de schade groot zijn. Denk hierbij aan een fout in een constructieberekening. De financiële schade van een aanpassing en vertraagde oplevering kan groot zijn. Daarom is het voor opdrachtgevers belangrijk dat de architect een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft voor dit soort fouten. 

Notarissen

De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) stelt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Dit is omdat een notaris een vertrouwenspositie moet hebben in het rechtsverkeer. Een fout van een notaris kan grote financiële gevolgen hebben, waardoor de KNB het noodzakelijk vindt dat iedere notaris en elk notariskantoor een BAV heeft. 

Accountants

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor accountants, maar niet voor aanverwante beroepen zoals boekhouder of fiscaal adviseur. De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants stelt een aantal minimumeisen aan deze BAV. Deze zijn afhankelijk van de jaaromzet van het kantoor. Voor grotere kantoren is maatwerk nodig. 


Inloop- en uitlooprisico

Denk om de Inloop- en uitlooprisico bij een BAV verzekering

Het inlooprisico bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het risico dat er een schademelding of claim komt vanuit werk dat gedaan was voordat de verzekering inging. Dit kan gebeuren wanneer je je niet meteen voor beroepsaansprakelijkheid hebt verzekerd toen je als zelfstandige begon. Voor dit inlooprisico kun je je extra verzekeren door eenmalig extra premie te betalen. Sluit je direct een BAV af wanneer je als ondernemer begint, dan heb je dit risico niet. 

Het uitlooprisico is het risico dat er nog een claim wordt gemeld nadat de verzekering is beëindigd, maar voor werk dat gedaan is in de periode dat je nog wel verzekerd was. Informeer voordat je je verzekering opzegt naar dit uitlooprisico. Je wilt tenslotte niet dat er een hiaat ontstaat wanneer je overstapt naar een andere verzekeraar, of dat je niet verzekerd bent wanneer je een namelding krijgt wanneer je al met pensioen bent of om een andere reden met je bedrijf bent gestopt.


Verzekeringen vergelijken

Je doet er goed aan om eerst wat beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken voordat je er één gaat afsluiten. De website beroepspolis.nl brengt je meteen naar de gunstigste verzekering voor jou.

Je vult hier ook je beroep in, omdat het aansprakelijkheidsrisico sterk afhankelijk is van je beroep. Sommige verzekeraars sluiten bepaalde beroepsgroepen ook uit, maar door op beroepspolis.nl te kijken verspil je geen tijd aan het zelf uitzoeken welke verzekeraar jouw beroepsgroep wel of niet wil verzekeren. 

Er staat een behoorlijke lijst met beroepsgroepen op beroepspolis.nl, maar het kan toch nog voorkomen dat jouw beroep er niet tussen staat. Dan kun je een offerte op maat laten maken.

Om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen vergelijken moet je ook je jaaromzet invullen. Wanneer je nog moet starten en je je jaaromzet nog niet weet, dan mag je een schatting invullen. De premie kan altijd nog aangepast worden wanneer je werkelijke jaaromzet af blijkt te wijken van je schatting.