Selecteer een pagina
kompas voor succes

Als je je een beetje in beleggen gaat verdiepen kom je al snel de naam Warren Buffett tegen. Warren Buffett is al jarenlang een van de rijkste mannen op aarde.

In tegenstelling tot de meeste andere superrijken heeft hij geen uitvindingen gedaan en geen innovatief bedrijf gestart. Hij heeft zijn kapitaal puur verdiend met beleggen. Een van de redenen waarom hij zo’n succesvolle belegger is, is omdat hij enorm goed is in fundamentele analyse.


Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Wat is fundamentele analyse?

Bij fundamentele analyse probeer je een inschatting te maken van de waarde van een bedrijf door een aantal van de ‘fundamenten’ van het bedrijf te bestuderen. Dit zijn een aantal cijfers die bij elkaar een beeld vormen van de gezondheid van een bedrijf.

Deze cijfers kan je vergelijken met die van andere bedrijven in dezelfde sector of met de cijfers van hetzelfde bedrijf uit het verleden, om zo een goed beeld te krijgen of het een bedrijf is waar je aandelen van zou willen kopen.


Wanneer is een fundamentele analyse maken nuttig?

Een fundamentele analyse is zeer geschikt wanneer je wilt beleggen voor de lange termijn. En met lange termijn wordt hier zeker meerdere jaren bedoeld. Voor de korte termijn wordt de koers van aandelen ook voor een deel bepaald door sentiment.

Het koersverloop voor een kortere periode kan behoorlijk grillig zijn. Beursschommelingen op de korte termijn kunnen veroorzaakt worden door allerlei factoren die los staan van de prestaties van het bedrijf. Een paar van die factoren zijn bijvoorbeeld: het rentebeleid van de centrale bank, terroristische aanslagen en zelfs tweets van bepaalde personen.


fundamentele analyse

Fundamentele analyse aandelen: waar kijk je precies naar?

Er zijn verschillende cijfers die je kan betrekken bij je fundamentele analyse van een aandeel. Hieronder staan er een aantal

Omzet

De omzet van een bedrijf staat meestal bovenaan in de lijst met de cijfers van een onderneming. De omzet van één jaar zegt niet zo heel erg veel. Een kleiner bedrijf zal een lagere omzet hebben dan een groter bedrijf, maar dat zegt nog weinig over de koerswinst die er op dat aandeel te behalen valt. Het is belangrijk om te kijken hoe de omzet zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Winst

Een stijgende omzet is natuurlijk een goed teken, maar het is ook belangrijk om naar de winst te kijken. Als de kosten harder stijgen dan de omzet, dan neemt de winst af, of er ontstaat zelfs verlies.

Een aandeel van een bedrijf dat verlies draait kan nog steeds aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld als er goede redenen zijn om aan te nemen dat het bedrijf binnenkort wel weer winst gaat maken.

Winst per aandeel

Dit is een interessant cijfer, maar vooral om te vergelijken over de jaren heen. Vaak zal het redelijk gelijk lopen met de gewone winst, maar er zijn ook situaties waarbij een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft, waardoor de winst per aandeel lager wordt.

Om bedrijven onderling mee te vergelijken is dit cijfer niet zo geschikt, omdat het sterk afhangt van hoeveel aandelen er zijn uitgegeven door het bedrijf.

Koers-winstverhouding

Dit is een cijfer waarmee je aandelen van verschillende bedrijven kunt vergelijken en waarmee je ook het sentiment van de beurs kunt inschatten. De koers-winstverhouding is simpel de koers van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel.

Hiermee kan je bijvoorbeeld bedrijven in dezelfde sector vergelijken. De koers-winstverhouding kan verschillende dingen zeggen. Een laag cijfer (onder de 10) kan aangeven dat een aandeel ondergewaardeerd is en een aantrekkelijke koop, maar het kan ook aangeven dat er een lagere winst wordt verwacht door beleggers.

Bij de koers-winstverhouding wordt vaak gekeken naar de laatst bekende winstcijfers. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht hun cijfers ieder half jaar bekend te maken en de meeste doen het zelfs per kwartaal.

Maar de koers fluctueert per dag. Als je door de koers-winstverhouding denkt een aantrekkelijk aandeel gevonden te hebben, bekijk dan ook of er nog recent nieuws is geweest wat de koers heeft beïnvloed.

Een waarde tussen de 10 en 17 wordt als normaal gezien. Een waarde van hoger dan 17 kan betekenen dat een aandeel is overgewaardeerd (het is eigenlijk te duur), of dat er redenen zijn waarom beleggers een hogere winst verwachten, waardoor ze bereid zijn er meer voor te betalen.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Dividend per aandeel

Het dividend per aandeel is een belangrijke factor voor veel beleggers. Of je voor een aandeel kiest met veel of weinig (of geen) dividend hangt sterk af van je doelstellingen. Veel bedrijven keren een deel van hun winst uit als dividend aan de aandeelhouders. Het deel wat ze niet uitkeren kan het bedrijf gebruiken om zelf te investeren om het bedrijf te laten groeien en zo meer aandeelhouderswaarde te creëren.

Als je belegt om een extra inkomstenstroom te creëren is het gunstiger om aandelen te kopen van een bedrijf dat een hoog percentage van de winst als dividend uitkeert uitgedrukt in het dividendrendement.

Als je het geld helemaal niet nu nodig hebt, maar juist belegt voor de koerswinst, dan is het gunstiger om aandelen te kiezen met weinig of geen dividend. Hierbij is dan de aanname dat het bedrijf dit geld zelf goed gebruikt om te groeien, waarmee de koers van het aandeel stijgt, en dat het daarmee meer oplevert dan wanneer je het zelf op je spaarrekening zet.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om wel in een aandeel met hoog dividend te beleggen en de opbrengst weer te herinvesteren.

Dividendrendement

Als je weet hoeveel dividend per aandeel wordt uitgekeerd dan kun je het dividendrendement bepalen. Het dividendrendement is een belangrijke kengetal. Je kan deze vergelijken met andere bedrijven die in dezelfde sector werkzaam zijn. Maar het kan jou ook een leidraad geven om een vergelijk te maken van het rendement op aandelen of een spaarrekening.

Om het dividendrendement te bepalen deel je het uit te keren dividend bedrag door de koers van het aandeel vermenigvuldigd met 100 %.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht of het bedrijf financieel gezond is op de langere termijn. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen en deze te vermenigvuldigen met 100 procent. Bij een gezond bedrijf moet het kengetal minimaal 25 tot 40 procent zijn.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft inzicht over de winstgevendheid van een bedrijf en is de verhouding tussen de netto winst en het vermogen. We kunnen inzichtelijk maken hoeveel vermogen er nodig is om winst te maken.

De rentabiliteit kent drie verschillende vormen namelijk:

Rentabiliteit totaal vermogen: We kunnen deze rentabiliteit berekenen door de netto winst te delen door het totale vermogen en deze te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit van het eigen Vermogen: Deze heeft meer betrekking op het eigen vermogen. Om deze berekenen gaan we de netto winst delen door het eigen vermogen en wederom te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit vreemd vermogen: Deze gaat over het vreemd vermogen. We kunnen deze berekenen door de betaalde rente te delen door het vreemd vermogen en deze te vermenigvuldigen met 100 procent.


Zijn er meer cijfers voor de fundamentele analyse?

Er zijn nog veel meer cijfers die je kunt betrekken in je fundamentele analyse. Bijvoorbeeld de cashflow, de operationele kosten en nog veel meer gegevens die standaard in de jaarverslagen van bedrijven te vinden zijn.

Voordat je aan de slag gaat met het kopen van aandelen op basis van fundamentele analyse is het aan te bevelen om eerst eens meerdere jaarverslagen te lezen, zodat je wat meer gevoel krijgt bij de materie.


Waar vind je de cijfers voor een fundamentele analyse?

De cijfers zijn altijd terug te vinden in de jaarverslagen van de bedrijven. De meeste bedrijven hebben een pagina op hun website speciaal voor hun aandeelhouders. Meestal is dit in het Engels, ook bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Deze pagina is meestal makkelijk te vinden door in je zoekmachine te zoeken naar ” ‘naam bedrijf’ investor relations”. Er zijn ook
een aantal websites voor beleggers waar de belangrijkste gegevens per bedrijf op staan. In het Nederlands is dit bijvoorbeeld IEX.

Wil jij meer weten over fundamentele analyse, lees dan dit boek.


DEGIRO heeft 86 internationale awards gewonnen voor hun platform
en bieden een van de laagste tarieven op de markt.

Wil jij ook beleggen in aandelen en ETF’s?

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.