Selecteer een pagina
Gemiddeld rendement beleggen

Het rendement op beleggen is van belang als je meer wilt doen met je geld. Sparen bij de bank is al een tijdje niet meer rendabel en naar onze mening is sparen eigenlijk nooit een goed idee.

Je geld moet blijven werken, ook als jij dat niet doet. Dit doe je het gemakkelijkst en het veiligst door te beleggen. Maar, dan moet het rendement op het beleggen natuurlijk wel hoger liggen dan de spaarrente. De hele financiële wereld en de aandelenmarkt draait hierom: een zo hoog mogelijk rendement bij het beleggen halen.

In dit artikel leggen we je uit wat het gemiddelde rendement van beleggen is en wat je kunt verwachten. Tevens ontkrachten we een paar mythes en onwaarheden rondom rendement en beleggen.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Wat betekent rendement?

In de strikte betekenis van het woord betekent rendement het verschil tussen de opbrengst en de inleg. Waar het gaat om het rendement van beleggen is dit dus het verschil tussen de waarde van je beleggingen nu ten opzichte van je investering.

De meeste mensen gaan er vanuit dat rendement altijd een positief resultaat betekent, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. In de strikte betekenis bestaat er ook een negatief rendement, een verlies. Voor dit artikel gaan we er gemakshalve vanuit dat je op zoek bent naar een positief rendement bij het beleggen, dus wanneer we het hebben over rendement dan bedoelen we daar een winst mee.


Gemiddelde rendement bij beleggen berekenen

Het totale rendement op een belegging berekenen is niet zo heel moeilijk. Dit is simpelweg de eindwaarde min de beginwaarde, of in percentage:

(Eindwaarde – Beginwaarde) / Beginwaarde x 100

Gemiddeld rendement beleggen berekenen

Stel, je hebt 5.000 euro belegt in aandelen. Na een bepaalde tijd is de waarde gestegen naar 5.750 en verkoop je je aandelen weer. Je rendement op het beleggen is dan: (5.750 – 5000) / 5000 x 100 = 15%.

Maar, je wilt misschien wel je jaarlijkse rendement op lopende beleggingen weten. Hiervoor moeten we de formule iets aanpassen om het gemiddeld behaalde rendement per periode te kunnen berekenen. De formule voor dit “geannualiseerd” rendement op beleggingen is:

((Eindwaarde / Beginwaarde) ^ (1 / Looptijd) – 1) x 100

Deze is al wat lastiger, maar we nemen hem met je door aan de hand van het vorige voorbeeld. Stel, je belegging van 5.000 heb je 3 jaar laten staan en hij is nu 5.750 euro waard. In totaal dus weer een rendement van 15%. Het rendement op beleggingen per jaar is dan:

((5.750 / 5.000) ^ (1 / 3) – 1) x 100

(1.15 ^ 0.333 – 1) x 100

0.0476 x 100 = 4.76%

Je merkt dat het dus niet een kwestie is van het totale rendement delen door 3, je jaarlijkse rendement is lager dan 15 / 3 = 5%. Dit komt omdat het rendement van het tweede jaar op een hoger bedrag is gebaseerd als de Beginwaarde, het derde jaar is weer hoger dan dat:

Jaar 1: 5.000 + 4.76% = 5.238

Jaar 2: 5.238 + 4.76% = 5,487.33

Jaar 3: 5.491,52 + 4.76% = 5.748,52

Voor grotere bedragen dan 5.000 kan dit nog veel meer schelen. Ook moet je kijken naar hoeveel cijfers achter de komma je toevoegt aan je berekening. In het vorige voorbeeld zou 4.7% te laag uitvallen terwijl 4.8% te hoog is. Voor een praktisch inzicht is twee cijfers achter de komma accuraat genoeg.


Realistisch rendement op verschillende beleggingen

Het rendement van beleggen berekenen is leuk en wel, maar het blijft een theoretische oefening met weinig voeten in de aarde. Je wilt natuurlijk weten wat je realistisch kunt verwachten van je beleggingen. Hiervoor kun je kijken naar de historisch behaalde resultaten op de markt. Houdt hierbij in het achterhoofd dat historisch behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Vooral over een korter tijdsbestek kan het gerealiseerde rendement met beleggen verschillen van het historisch gemiddelde. We nemen de drie populairste en meest stabiele soort beleggingen met je door: aandelen, ETF en staatsobligaties.


– Rendement op beleggen in aandelen

De aandelenmarkt laat over het algemeen een positief resultaat zien met een redelijk constante groei. Het ligt er echter wel aan waar in de wereld je gaat kijken en naar welke marktsector. Gemiddeld genomen is het jaarlijkse rendement ongeveer 7%. Een goede graadmeter voor de Westerse economie is de S&P 500 index. Deze index houdt de koers van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven bij. Sinds de Eerste Wereldoorlog is de Amerikaanse economie zo verweven geraakt met de Westerse wereld dat alles van invloed is op de S&P 500 en de S&P 500 is van invloed op al het andere.

De S&P 500 index is een goede graadmeter die aangeeft wat het gemiddeld rendement is van beleggen

Toch zie je ook hierop en neer bewegingen, soms zelfs hele grote golven. De crisis van 1929 is duidelijk te zien helemaal links op de grafiek. Ook de huizencrisis van 2008 is herkenbaar aan de rechterkant. Een hoog rendement op aandelen zit hem dus vooral in spreiden en lange termijn beleggingen.

Hoe beter verspreid je belegt, hoe meer je portfolio begint te lijken op de globale economie. Hoe langer je je beleggingen vasthoudt, hoe dichter je rendement bij het wereldgemiddelde begint te komen.

– Rendement op beleggen in ETF

Een ETF is een mandje aandelen met als doel om de marktindex zo nauw mogelijk te volgen. Door te beleggen in ETF spreid je je aandelen automatisch en volg je de koers van de markt heel nauwgezet.

Het rendement met beleggen in ETF is eigenlijk altijd een stuk betrouwbaarder in te schatten dan die van directe aandelen. Ook hier moet je natuurlijk rekening houden met marktwerkingen. Als de markt fluctueert, dan fluctueren alle ETF hier in vrijwel gelijke mate mee. Ook voor ETF geldt dus dat langdurige investeringen in de regel een beter rendement geven. Het voordeel is natuurlijk dat de ETF zelf al een gespreide belegging is.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

– Rendement op beleggen in Staatsobligaties

Historisch het meest stabiel zijn staatsobligaties. Met een staatsobligatie wordt het rendement voor beleggen in staatsleningen van tevoren gegarandeerd door de overheid. Omwille compleet te blijven, zeggen we er hierbij dat ook een overheid failliet kan gaan. Maar als je kijkt naar historische resultaten, zijn staatsobligaties de meest zekere manier om een positief rendement met beleggen te halen.

Ze zijn ook het laagste rendement, op de spaarrente na. In de meeste gevallen lever je een groot deel van je rendement in voor zekerheid. Het is in de geschiedenis van staatsobligaties bijvoorbeeld nog nooit voorgekomen dat de Verenigde Staten haar obligaties niet afbetaalde. Venezuela en de Sovjet-Unie daarentegen, dat is een ander verhaal. Staatsobligaties worden dus vooral als veilig gezien als je je geld uitleent aan een Westerse economie.

Dit heeft te maken met de rente waarvoor een land geld kan lenen (obligaties uitschrijft). Hoe sterker de economie van dat land, hoe meer zekerheid dat je terugbetaald wordt. Maar ook hoe goedkoper dat land kan lenen. De populaire staatsobligaties uit de VS en EU betalen maar een paar procent per jaar, net boven de spaarrente.


Volatiliteit en gemiddelde rendement met beleggen

Je kunt volatiliteit (bewegingen in de koers) nooit met zekerheid voorspellen. Het beste wat we kunnen leren van het marktgemiddelde is dat deze de laatste 100 jaar gemiddeld genomen stijgt. Deze stijging is ongeveer 7% maar het ligt er ook sterk aan waar je in belegt. Het rendement als je gaat beleggen valt dus nooit van tevoren vast te stellen, alleen achteraf te berekenen.

Je kunt je weren tegen volatiliteit door gespreid te beleggen en je beleggingen langdurig vast te houden. Op die manier komt het rendement van jouw beleggingen dichterbij het gemiddelde te liggen, een positief resultaat. Maar, volatiliteit kan ook de andere kant uit slaan en juist stijgen. Om daar gebruik van te maken zul je meer risico aan moeten gaan, dus meer gespitst op beleggen in bedrijven en marktsectoren die het op dat moment goed doen.


Het marktgemiddelde evenaren of verslaan

Je wilt een mooi rendement als je gaat beleggen en je weet hoeveel risico je daarbij wilt lopen. Dat is een goed begin, maar wat in de praktijk het echte rendement drukt zijn de gemaakte kosten. Vooraf de historische data bekijken, een keuze maken waar je in gaat beleggen en achteraf je rendement berekenen blijven nog steeds theoretische opgaven.

Het reële rendement van beleggen wordt vaak onderuitgehaald door de kosten die je maakt bij het beleggen zelf. Deze moet je ook in de gaten houden. Denk hierbij aan transactiekosten voor het storten of opnemen van geld van je beleggingsrekening. Maar ook commissiekosten voor het doorvoeren van beleggingen voor jou op de markt. Fondsbeheerders van beleggingsfondsen spannen hierbij nog de kroon, zij romen je rendement gewoon met een percentage af voordat jij je geld terugziet.

Beleggen hoeft niet moeilijk te zijn, vooral niet in het digitale tijdperk. ETF doen het nagenoeg altijd beter dan beleggingsfondsen maar tegen doorgaans veel lagere kosten. Via online brokers zoals DEGIRO of andere persoonlijke beleggingsplatforms kun je vaak veel goedkoper of zelfs nagenoeg gratis beleggen in veel verschillende aandelen en ETF. Op die manier druk je de kosten en blijft het reële rendement veel dichter bij het berekende rendement als je gaat beleggen.


DEGIRO heeft 86 internationale awards gewonnen voor hun platform
en bieden een van de laagste tarieven op de markt.

Wil jij ook beleggen in aandelen en ETF’s?

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.