Selecteer een pagina

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn aandelen die voorrang krijgen bij het uitbetalen van dividend. Bij de uitgifte van de preferente aandelen is al vastgelegd welk percentage dividend de houders van deze aandelen krijgen. Dit is een percentage van het uitgiftebedrag van het aandeel. Je weet dus precies welk rendement je op je investering kunt verwachten.

Alleen wanneer een bedrijf helemaal geen winst maakt, krijgt ook de bezitter van preferente aandelen geen dividend uitgekeerd. Wanneer er wel winst wordt gemaakt, dan krijgen eerst de aandeelhouders van de preferente aandelen hun dividend uitgekeerd en wanneer er genoeg overblijft komen de gewone aandeelhouders pas aan de beurt.

Ook in het onverhoopte geval van een faillissement van een bedrijf krijgen preferente aandeelhouders voorrang ten opzichte van gewone aandeelhouders.  

Nadelen

Een nadeel van een preferent aandeel is dat het dividend niet stijgt wanneer er meer winst wordt gemaakt, daar profiteren normale aandeelhouders wel van. En met preferente aandelen heb je ook geen stemrecht. Preferente aandelen zijn, zeker in Europa, vrij schaars. Je kunt ze als particuliere belegger moeilijk bemachtigen. 

Soorten preferente aandelen

Preferente aandelen, ook wel afgekort tot prefs, zijn er in een paar verschillende soorten:

Financieringspreferente aandelen

Deze aandelen worden, zoals de naam al zegt, meestal uitgegeven om een onderneming te financieren. Meestal wordt er een vast dividend afgesproken, maar soms wordt er vastgelegd dat het dividend de marktrente volgt. 

Cumulatieve preferente aandelen

Bij cumulatieve preferente aandelen (afgekort cumprefs) houd je je dividend tegoed wanneer er één of meerdere jaren niet uitgekeerd kan worden omdat er geen winst wordt gemaakt. Gemist rendement wordt dus ingehaald. 

Converteerbare preferente aandelen

Converteerbare prefs kunnen worden omgeruild voor normale aandelen. Dit kan gunstig zijn wanneer het dividend op de normale aandelen hoger wordt dan het dividend op de prefs. En als bijkomend voordeel krijg je met gewone aandelen ook stemrecht. Dit omruilen, converteren, kan maar één kant op. Je kunt dus niet weer terug ruilen wanneer dat je beter uitkomt.