Selecteer een pagina

Eigen huis

Met eigen huis bedoelen we het huis dat voor u als hoofdverblijf dient en waarvan u de eigenaar bent.

Een huurhuis is geen eigen huis maar hebben we toch onder de categorie “eigen huis”  gezet omdat sommige artikelen op beide betrekking kunnen hebben.

Kennisbank Artikelen: