Selecteer een pagina

Eigen vermogen (EV) wat is dat?

Eigen vermogen (EV) is kort gezegd: bezittingen minus schulden. Deze definitie geldt zowel privé als zakelijk. Bij bedrijven is het eigen vermogen een vaste post op de balans. Het staat bij een bedrijf onder de passiva op de balans. Het is als het ware de schuld van het bedrijf aan de eigenaren.

Als je het bedrijf zou verkopen en de schulden af zou lossen is het eigen vermogen wat voor de eigenaren overblijft. Ben je bij je analyse een Engelstalig jaarverslag aan het bestuderen, dan wordt het EV aangeduid met het woord ‘equity’. Eigen vermogen kan ook negatief zijn, dan zijn de schulden van een bedrijf hoger dan de waarde van de bezittingen. Dit is doorgaans geen goed teken.

Hoe wordt eigen vermogen opgebouwd?


Wanneer een bedrijf start is het eigen vermogen het startkapitaal dat de eigenaar zelf heeft ingebracht. Bij bedrijven met aandeelhouders is een deel van het EV verkregen door aandelen uit te geven. De aandeelhouders hebben een stukje van het bedrijf gekocht en dat geld gaat naar het bedrijf.

Het EV kan in de loop der jaren verder groeien door niet alle winst uit te keren, maar een deel van de winst in de onderneming te houden. Daarmee kan het bedrijf weer investeren en verder groeien.

Wat heb je aan het eigen vermogen?


Het eigen vermogen als losstaand getal zegt niet zo heel erg veel, behalve of het positief of negatief is. Wanneer je de balans van een bedrijf wilt beoordelen, dan beoordeel je het EV van het bedrijf in relatie tot andere getallen. Voorbeelden zijn:

Solvabiliteit


De meest gebruikte definitie van solvabiliteit is de ratio: eigen vermogen / het totale vermogen. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het bedrijf alle schulden kan terugbetalen als het nu stopt. Bij een gezond bedrijf is de ratio 25%-40%.

Winstgevendheid (rentabiliteit) van een bedrijf


Aan de hand van het EV van een bedrijf kan ook de winstgevendheid (rentabiliteit) berekend worden. Dit is de nettowinst / eigen vermogen. Aan de hand van deze ratio kun je bedrijven vergelijken.