Selecteer een pagina

Wat is fiscale Winst?

Fiscale winst is de winst waarover inkomstenbelasting en premie zorgverzekering moet worden betaalt. De fiscale winst is anders dan de bedrijfswinst, ook wel bedrijfsresultaat voor belasting genoemd, maar is daar wel van afgeleid.

Bij de bepaling van de fiscale winst worden er bepaalde aftrekposten in rekening gebracht op de bedrijfswinst. Fiscale winst valt dus meestal lager uit dan de bedrijfswinst. Aan de hand van de fiscale winst wordt vervolgens de te betalen belasting direct uitgerekend. De belasting noemt fiscale winst “winst uit onderneming”.

Bedrijfswinst


De bedrijfswinst is kort genomen de gemaakte omzet minus alle kosten om die omzet te realiseren. Omzet is hier dus zonder BTW, dat al eerder afgedragen is aan de belastingdienst. Je mag alle gemaakte kosten om de omzet tot stand te brengen aftrekken van je bedrijfswinst. Veel voorkomende kosten zijn inkoop of productiekosten, huur van een pand, marketing, bijzondere baten en lasten en loonkosten.

Veel voorkomende aftrekposten


Nadat de bedrijfswinst is vastgesteld kun je als ondernemer vaak gebruik maken van aftrekposten. Deze worden afgetrokken van de bedrijfswinst en verlagen zo de te betalen belasting. De volgende aftrekposten komen vaak voor:

– Zelfstandigenaftrek


Je kunt zelfstandigenaftrek krijgen als je over dat jaar het urencriterium hebt behaalt en de AOW-leeftijd niet hebt bereikt. Deze aftrekpost is een vast bedrag dat van je bedrijfswinst wordt afgetrokken.

Mocht je bedrijfswinst niet boven het bedrag van de zelfstandigenaftrek komen, dan vervalt deze voor dat jaar. Je kunt deze dan wel in de komende 9 jaar verrekenen als “niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek” maar alleen in die jaren waarin de bedrijfswinst hoger ligt dan de zelfstandigenaftrek.

– Startersaftrek


Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor startende ondernemingen. Hij geldt alleen als je in 1 of meer van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was. Met andere woorden, is je onderneming ouder dan 5 jaar dan heb je er geen recht meer op. Je moet ook voldoen aan alle regels voor de zelfstandigenaftrek wil je ook de startersaftrek krijgen en je mag de startersaftrek niet meer dan 2 maal in 5 jaar tijd aanvragen.

– Mkb-winstvrijstelling


Na alle ondernemersaftrekposten komt de Mkb-winstvrijstelling. Elke ondernemer heeft hier recht op mits de winst niet is behaald als medegerechtigde. Alleen de ondernemer zelf heeft hier dus recht op. De Mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de bedrijfswinst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Voorbeeld fiscale winst berekening


In het volgende voorbeeld gaan we uit van een startende onderneming die voldoet aan het urencriterium. De bedrijfswinst is al uitgerekend in de boekhouding of door de boekhouder. De fiscale winst (winst uit onderneming voor belasting) valt aanzienlijk lager uit dan de bedrijfswinst (netto resultaat voor belasting).

Omzet: €45.000
Kosten: €25.000
Netto resultaat voor belasting: €20.000

Zelfstandigenaftrek: €6.670
Startersaftrek: €2.123

Resultaat na Ondernemersaftrek: €11.207

Mkb-winstvrijstelling (14%): €1.569

Winst uit onderneming voor belasting: €9.638


Lees ook de hier onderstaande gerelateerde artikelen.