Selecteer een pagina

Wat is Omzet?

De definitie van omzet is het totaal bedrag aan verkopen over een gegeven periode. Dit zijn alle bedragen die verrekend zijn aan een klant bij elkaar opgeteld, inclusief nog uitstaande rekeningen. De behaalde omzet hoeft dus niet altijd gelijk te staan aan de totale inkomsten. Ook als een klant nog niet betaald heeft of in termijnen betaald, wordt dit gehele bedrag al tot de omzet voor die periode gerekend.

Omzet berekenen


Je berekent de (bruto) omzet door je afzet te vermenigvuldigen met de verkoopprijs. Afzet is het aantal verkochte individuele producten.

Omzet = Afzet x Verkoopprijs

Voorbeeld omzet berekenen


Je verkoopt in een week 251 LP’s. De LP’s kosten 12,50 per stuk. Je omzet is dan als volgt:

251 (afzet) x 12,50 (verkoopprijs) = 3.137,50 (weekomzet)

Dit is een simpele voorbeeld berekening. De meeste bedrijven verkopen verschillende producten. De afzet kan dus bestaan uit een lijst van producten, ieders met een andere verkoopprijs.

Bruto omzet en netto omzet


Een veel gemaakt onderscheid is de bruto omzet en de netto omzet. Bruto omzet is het totaal bedrag aan verkopen, terwijl bij netto omzet alle kosten die direct verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en verkoop van het product worden afgetrokken. Dit zijn in de regel de inkoop of de productiekosten van het product maar ook teruggenomen goederen en kortingen maken hier deel van uit. Deze vormen allemaal samen de verkoopkosten.

Netto omzet berekenen


Netto omzet is de bruto omzet minus alle verkoopkosten voor de totstandkoming en verkoop van het product.

Netto omzet = Bruto Omzet – Verkoopkosten

In het vorige voorbeeld van de LP winkel was de bruto weekomzet 3.137,50. Maar de LP’s kosten bij inkoop 6,15 per stuk. De berekening van de netto omzet is dan:

3.137,50 – (6,15 x 251) = 1,593.85 (Netto weekomzet)

Omzetverandering en analyse


Veel bedrijven houden hun omzetverandering in de gaten. Meestal doen ze dit over jaarlijkse perioden om te zien of hun bedrijf meer of minder omzet maakt door de jaren heen. Door de jaarlijkse bruto omzet te vergelijken met de jaarlijkse netto omzet zien ze ook of ze efficiënter worden of niet.