Selecteer een pagina

Is pensioen verplicht?

Is pensioen verplicht?

In de meeste gevallen is pensioen verplicht. Wanneer er een collectief bedrijfstakpensioen is, dan is de werkgever verplicht deze aan te bieden en de werknemer verplicht om deel te nemen. Ongeveer 75% van de werknemers in Nederland is aangesloten bij een bedrijfstakpensioen.

Het kan ook zijn dat het pensioen in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van de sector is opgenomen. Ook dan is de werkgever verplicht om alle werknemers dezelfde pensioenregeling aan te bieden.

Wanneer er geen bedrijfstakpensioen is en geen verplichting vanwege de cao, dan is een werkgever niet verplicht om een pensioen aan te bieden. In veel gevallen zal de werkgever alsnog een pensioen aanbieden, omdat het ook gezien wordt als goed werkgeverschap.

Mag je je pensioen weigeren?

Het is in de meeste gevallen bijna onmogelijk om niet deel te nemen aan een pensioenregeling. Er zijn mensen die liever niet willen deelnemen aan een pensioenregeling, omdat ze vinden dat ze de verplichte afdracht beter ergens anders voor kunnen gebruiken. Wanneer er een bedrijfstakpensioen is of de pensioendeelname is vastgelegd in de CAO, dan kom je er niet onderuit om deel te nemen.

Wanneer je werkgever zelf een contract met een pensioenverzekeraar heeft afgesloten, is er ook meestal een afspraak dat alle werknemers zullen deelnemen. Je kunt je ook afvragen of het wel verstandig is om niet deel te nemen. Naast je eigen verplichte bijdrage aan je pensioenfonds, draagt je werkgever ook een deel bij. En je pensioenbijdrage komt uit je brutoloon, terwijl het uit je nettosalaris moet komen wanneer je zelf gaat sparen.

Gemoedsbezwaarde

Er zijn ook mensen die op basis van hun religie bezwaar hebben tegen verzekeringen en pensioen. Dit heet een gemoedsbezwaarde. Gemoedsbezwaarden kunnen wel vrijstelling krijgen van de pensioenverplichting. Je moet dan wel een officiële ontheffing hebben van de SVB. Zo’n ontheffing aanvragen is behoorlijk ingrijpend, want de ontheffing geldt voor alle verzekeringen. Je wordt dan ook afgemeld voor de AOW en de WW en je kunt ook geen zorgverzekering meer krijgen. Meld je dus niet aan als gemoedsbezwaarde enkel om onder je verplichte pensioenbijdrage uit te komen.