Selecteer een pagina

Premievrij Pensioen

Bij een premievrij pensioen betaalt de werkgever of het pensioenfonds alle pensioenpremies voor de werknemer. De werknemer betaalt dan helemaal niets aan premies voor zijn of haar pensioenregeling.

Echte premievrije pensioenopbouw is een secundaire arbeidsvoorwaarde, een werkgever is het dus niet verplicht, en geldt als een zeer aantrekkelijke regeling voor een werknemer. In de meeste gevallen waar sprake is van premievrij pensioen draait het om pensioen doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Je pensioenpremie wordt dan geheel of gedeeltelijk doorbetaald door je werknemer en/of het pensioenfonds.

Premievrij pensioen als arbeidsvoorwaarde


Bij de meest royale vorm van pensioenregelingen hoeft de werknemer geen eigen bijdrage te maken. De werknemer neemt deze bijdrage compleet over. Dit is betrekkelijk zeldzaam en in de meeste van zulke arbeidscontracten zal een werknemer meer dan 50% betalen, bijvoorbeeld 60% of 75%. Een hoger basissalaris is vaak een indicatie van betere secundaire arbeidsvoorwaarden, ook voor al dan niet geheel premievrije opbouw. Hoe waardevoller het werk, uitgedrukt in salaris, hoe eerder werknemers bereid zijn een zwaarder steentje bij te dragen aan het pensioen.

Premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid


Bij arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op een premievrije opbouw van je pensioen. De gehele of een gedeelte van de pensioenpremie wordt dan doorbetaald zonder eigen bijdrage. De mate van afkeuring bepaald hoeveel pensioenpremie automatisch wordt doorbetaald. Ben je 50% afgekeurd dan bouw je vanaf het moment van afkeuring 50% premievrij pensioen op. De overige 50% bestaat dan wederom uit een werkgevers deel en je eigen bijdrage.

Pensioen is meestal geregeld in het bedrijfstakpensioenfonds waar het bedrijf waar je bij werkt (verplicht) is aangesloten. Bedrijven zonder een bedrijfstakpensioen moeten hun pensioenvoorziening zelf regelen, inclusief het recht om je pensioen premievrij op te bouwen.

Raak je arbeidsongeschikt? Wees dan op tijd met de aanvraag voor automatische pensioenpremie doorbetaling. Ieder pensioenfonds heeft hier zijn regels voor en hoewel fondsen in het verleden belooft hebben om coulant om te gaan met de termijnen blijkt dit in de praktijk toch vaak lastig. Wacht je te lang, dan is de kans reëel dat je nul op het rekest krijgt.

Voorbeeldbrief aanvraag recht op premievrij pensioen


Denk je dat je recht hebt om premievrij je pensioen op te bouwen (bijvoorbeeld na een afkeuring door een UWV-arts)? Gebruik dan de volgende voorbeeldbrief om te informeren naar jouw mogelijke recht op premievrije pensioenopbouw:


Jouw Naam (b.v. Jan Klaassen)
Jouw Adres (b.v. Kerkstraat 1)
Jouw Postcode en Plaats (b.v. 1234 AB Amsterdam)
Jouw E-mail adres (b.v. janklaassen@trompetmail.com)

Naam Pensioenuitvoerder/fonds
Adres Pensioenuitvoerder/fonds
Postcode en Plaats Pensioenuitvoerder/fonds

Jouw woonplaats, datum van vandaag (b.v. Amsterdam, 1 januari 2021)


Betreft: Premievrij pensioen arbeidsongeschiktheid


Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u naar aanleiding van de uitslag van mijn sociaal-medische beoordeling door het UWV van [datum van beoordeling]. Ik ben op basis van deze beoordeling [volledig/percentage] afgekeurd. Ik heb (mogelijk) recht op premievrij pensioen.

Graag verneem ik van u of ik sinds mijn afkeuring premievrij pensioen heb opgebouwd. Als dit niet zo is verzoek ik u deze met terugwerkende kracht te herstellen.

Ik verzoek u om mij binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te antwoorden.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Hoogachtend,

-Jouw handtekening-

Jouw Naam