Selecteer een pagina

Wat is pensioen?

Officieel is pensioen een inkomensverzekering, die uitkeert in bepaalde gevallen. Dit kan het ouderdomspensioen zijn, een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenpensioen. In de volksmond bedoelen we met ‘pensioen’ het ouderdomspensioen en daar gaat dit artikel dan ook over. Dit pensioen is de uitkering die je krijgt wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en je mag stoppen met werken.


De drie pijlers


In Nederland bestaat de oudedagsvoorziening uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW. Dit krijgt iedere Nederlander bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Je krijgt wel een korting van 2% per jaar dat je niet in Nederland hebt gewoond. De AOW-leeftijd beweegt mee met de levensverwachting.

De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever. Dit wordt meestal kortweg ‘het pensioen’ genoemd. De premie voor dit pensioen wordt meestal deels door de werknemer zelf en deels door de werkgever betaald.

Officieel is het niet verplicht voor werkgevers om een pensioenfonds voor hun werknemers te regelen en daar ook een bijdrage aan te leveren, maar in de meeste CAO’s en arbeidsvoorwaarden is dit wel opgenomen. Als werknemer heb je geen eigen keuze voor het pensioenfonds, ook dit is in de CAO of arbeidsvoorwaarden geregeld.

De derde pijler bestaat uit alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf vrijwillig treffen. Dit kunnen bijvoorbeeld lijfrentes of levensverzekeringen zijn. Wanneer je geen aanvullend pensioen in loondienst opbouwt kun je mogelijk met fiscaal voordeel meedoen met zo’n regeling.


Wat is jouw pensioen?


Het interessantst is het natuurlijk om te weten wat jouw pensioen wordt. Je kunt met je DigiD inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl en daar vind je een overzicht van alles wat je hebt opgebouwd. Ook kun je zien hoeveel AOW je op basis van jouw situatie kunt verwachten en vanaf welke leeftijd je AOW zult ontvangen. Op basis daarvan kun je zien of je inkomen na je pensioendatum voldoende is voor je, of dat het verstandig is om zelf nog extra te gaan sparen.


Lees ook deze gerelateerde artikelen