Selecteer een pagina
Als beginner leren beleggen

Je bent geïnteresseerd in leren beleggen om je vermogen te laten groeien. Vooral in deze wereld van de post-welvaartsstaat, waar je niet alles meer krijgt toegeschoven van de overheid en vrijgevige werkgevers, is het belangrijk dat je je eigen boontjes leert te doppen.

Voor later, misschien wel voor je pensioen, wil je wat geld opsparen zodat je dan niet op een houtje hoeft te bijten en je nu niet met de stress zit van “hoe moet dat later?” Het antwoord is natuurlijk dat je gaat leren beleggen. Dat is een grote stap en er komt veel kennis bij kijken. Maar beleggen kun je leren! Je begint hier, met een volledige introductie die je uitlegt hoe je begint met beleggen en hoe je daarna door blijft leren.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Wat moet je doen voordat je kunt beginnen met beleggen?


We willen bijna zeggen: vergeet alles dat je denkt te weten over beleggen. We horen zoveel spook- en fantasieverhalen dat we er soms moedeloos van worden. Maar wat je feitelijk moet doen voordat je begint aan je reis in de beleggingswereld is je zelf voorzien van de juiste mindset en het vaststellen van een budget. Je wilt jezelf ook op de hoogte brengen van de 4 grondregels voor veilig leren beleggen.

– De juiste mindset van discipline en geduld


Leren beleggen vergt discipline. Wat we hiermee bedoelen is dat je je leven en gedrag zo inricht dat je elke maand weer al je beleggingen kunt doen. Je slaat niet een maand over of doet wat minder deze maand omdat er bijvoorbeeld een onverwachte rekening op de mat lag, of omdat je het “vergeten” bent te doen. Leren beleggen is dus ook jezelf leren kennen.

Je gaat ook niet snel rijk worden van beleggen. Zelfs de “korte termijn beleggingen” zijn in de regel drie tot vijf jaar. Het rendement is meestal wel wat hoger dan op langlopende beleggingen, maar je moet nog steeds rekening houden met een rendement onder de 20% en meestal onder de 10%. Je inleg met 10% vergroten is mooi, maar de meesten zullen het eens zijn dat dit niet binnen de fantasie van “snel rijk worden” past.

– Stel een budget vast


Reken uit wat je per maand kunt gaan beleggen. Je doet dit door middel van goed budgetteren. Begin met een overzicht van al je maandelijkse inkomsten en zet deze af tegen al je maandelijkse lasten. Je weet dan niet alleen wat er overblijft en wat je kunt investeren, je krijgt ook inzicht in waar al het geld naartoe gaat. Misschien kun je je maandelijkse uitgaven verlagen, waardoor er meer overblijft. Goed leren beleggen is voor een groot deel een oefening in goed geld management. Lees ook ons artikel over leren omgaan met geld, waar we uitleggen hoe je dit budget vaststelt.


Leren beleggen in aandelen


Door het kopen van aandelen wordt je voor een heel klein deel mede-eigenaar van een bedrijf. Voor de kleine aandeelhouder (bij verreweg de meesten) houdt het hiermee op. Je krijgt geen inspraak in het bedrijf en fungeert alleen als een geldschieter. In ruil voor het kopen van het aandeel ontvang je een rendement in vorm van waardestijging en mogelijk dividend.

– Bedrijfssectoren

In welke bedrijfssectoren kun je beleggen?


De bedrijven op de gehele markt zijn onderverdeeld in bedrijfssectoren, ook wel marktsectoren genoemd. Het ligt een beetje aan de beurs of het beleggingsplatform dat je gebruikt waar deze bedrijven precies worden ingedeeld, maar in de hoofdlijn zijn er de volgende sectoren:

 • Agrarisch
 • Automotive
 • Bouw
 • Chemie
 • Consumenten
 • Farmacie
 • Financieel
 • Gezondheidszorg
 • Grondstoffen
 • Holdings & Investeringen
 • Industrie
 • Levensmiddelen
 • Materialen
 • Media
 • Technologie
 • Telecommunicatie
 • Transport & logistiek
 • Vastgoed
 • LevensmiddelenWaarom is dit belangrijk? Ten eerste helpt het je te diversifiëren. Dat betekent dat je je beleggingen spreid zodat wanneer één bedrijf failliet gaat je niet alles wat je hebt verliest. In eerste instantie doe je dit door in verschillende bedrijven te beleggen.

Maar de sector kan invloed hebben op alle bedrijven daarbinnen. Een enkel bedrijf kan het goed of slecht doen om haar unieke omstandigheden maar het kan ook zo zijn dat de hele sector het slecht doet. Je wilt dus niet alleen beleggen in verschillende bedrijven maar in verschillende sectoren. Door te kijken naar hoeveel bedrijven je al belegt binnen elke sector kun je er voor kiezen om je te richten op een andere sector. Leren beleggen is dus ook voor een deel de markt leren kennen.

– Stock Tickers


Mensen die leren beleggen komen al snel dit struikelblok tegen. Als je op de website van een beurs of een broker kijkt, dan staan bedrijven daar meestal niet met hun volledige naam op. Er zijn zoveel bedrijven op de markt en er wordt zoveel gekocht en verkocht dat je computerscherm niet groot genoeg zou zijn. De informatievoorziening zou al snel een rommeltje worden. Daarom maakt men gebruik van Stock Tickers. Dit is een unieke afkorting van het bedrijf. We geven je er een paar als voorbeeld:

 • AAL: American Airlines
 • AEG: Aegon
 • AMZN: Amazon
 • GOOG: Google
 • MT: ArcelorMittalDe Stock Ticker geeft je informatie over de huidige koers en een overzicht van de koers in het verleden. Dit vormt de welbekende grafiek die je een inzicht geeft in het verleden van het bedrijf. De Stock Ticker geeft dus weer of er sprake was van groei of krimp. Dit is belangrijk voor jou omdat jij juist wilt dat een bedrijf groeipotentie heeft. De aandelen worden dan gestaag meer waard en je kunt ze later met winst weer verkopen, of juist wachten op dat stijgende dividend.

Als je begint met het leren beleggen in aandelen is het belangrijk dat je deze trends leert te herkennen. We hebben een volledig artikel toegewijd aan hoe je deze opwaartse trends kunt herkennen en hoe je een stock ticker grafiek het beste interpreteert.

– Marktkapitalisatie


Marktkapitalisatie is een indicatie van de totale waarde van het bedrijf op de markt. Het wordt berekent door het aantal uitgeven aandelen te vermenigvuldigen met de waarde van het aandeel. Op die manier kun je binnen een bedrijfssector bepalen of dit bedrijf een grote speler is of niet. Hoe groter de marktkapitalisatie, hoe meer investeerders achter dit bedrijf staan. Waarom is dit goed? Hoe meer mensen een belang hebben bij dit bedrijf, hoe groter de kans dat mensen geld bijleggen om er voor te zorgen dat dit bedrijf overeind blijft. Ook zijn er meestal (maar niet altijd) meer aandelen in omloop, meer handel en meer vraag betekent een stijgende prijs.

– Dividenden


Dividend is de uitkering van een deel van de gemaakte bedrijfswinst aan de aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering bepaalt de hoogte van de dividenduitkering die periodiek gedaan wordt. Het kan ook zijn dat de statuten van het bedrijf dit aan de directie overlaat. Als kleinaandeelhouder heb je hier echter geen zeggenschap over. Als je het niet eens bent met de hoogte van de dividend kun je hooguit je aandelen verkopen.

De dividend wordt uitgedrukt als een bedrag per aandeel. Dit bedrag kun je dus vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat je bezit om te komen tot de dividend die jij zult ontvangen. Je moet je aandelen gekocht hebben voor een bepaalde datum, de ex-dividend datum genoemd, om recht te hebben op het dividend over die periode. Dit is om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen de dag voor de uitkering snel aandelen kopen om ze vervolgens de dag na de uitkering weer te verkopen, en zo alle financiële risico’s ontlopen.

Elk bedrijf moet altijd de afweging maken tussen dividend en groei. Als ze teveel van hun winst uitkeren als dividend, kan het bedrijf niet groeien. Dit is dodelijk voor een bedrijf en na een paar jaar zal het failliet raken. Dat wil niemand, dus leren beleggen is ook een beetje geven en een beetje nemen. Jij als aandeelhouder wil geld zien, nu maar ook over vijf jaar.

Je kunt bewust kiezen om groeiaandelen te kopen. Dat zijn meestal jonge of kleinere bedrijven, die weinig tot geen dividend uitkeren. Je hoopt dan op een snelle groei in waarde zodat je je aandelen later met winst kunt verkopen. Jonge of kleine bedrijven die veel dividend beloven en dus niet kunnen groeien gelden als heel risicovol.


Leren beleggen in ETF


ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn collecties aandelen die verkocht worden tegen de gemiddelde prijs van alle aandelen in de ETF. Met één ETF beleg je dus in één keer in heel veel verschillende bedrijven. Dit is een goede en goedkope manier om je portfolio heel divers te maken. ETF worden “passief” beheerd door een ETF fonds. Het fonds hoeft niet jouw geld actief te beleggen, dus blijven de kosten voor jouw heel erg laag, eigenlijk altijd ver onder de dividenduitkering.

Alles is gemiddeld in de ETF, niet alleen de waarde van de ETF zelf. Ook de dividenduitkering is een gemiddelde van alle uitgekeerde dividend binnen de ETF.

ETF volgen een “thema” dat door de beheerder wordt bepaald. Meestal vallen deze thema’s onder een bepaalde bedrijfssector, een land, een continent of een doelgroep. We geven een paar voorbeelden:

 • Vanguard S&P500 Index: volgt de 500 grootste bedrijven (marktkapitalisatie) van de Verenigde Staten.
 • iShares EU Top 600 Index: de Europese tegenhanger van de S&P500.
 • iShares Automation & Robotics: bedrijven in de robotica en automatisering, dus een specifieke sub-categorie van Technologie.Er zijn ook wel wat meer twijfelachtige thema’s, zoals ETF waarin alleen geïnvesteerd wordt in bedrijven waar de directie volledig moet bestaan uit vrouwen, of zelfs het hele bedrijf. Hoewel goed bedoeld kun je je afvragen of zulke politieke uitingen wel passen bij een kapitalistische bezigheid als beleggen. Aan de andere kant zijn er ook sociaal verantwoordelijke ETF die bijvoorbeeld expliciet niet investeren in de wapen- of tabaksindustrie. Leren beleggen is dus ook zelf die afwegingen maken van wat je wel en wat je niet accepteert.

Leren beleggen in ETF

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Leren beleggen in obligaties


Obligaties zijn schuldpapieren, leningen, die zijn uitbesteed aan de markt. Je wordt met een obligatie dus helemaal geen eigenaar van een bedrijf en je ontvangt geen dividend. In plaats daarvan ontvang je rente over je obligatie over of na een bepaalde periode. Meestal is deze periode 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar.

De meest bekende en verhandelde obligaties zijn staatsobligaties. Dit zijn de regeringen van landen die geld lenen op de markt. Deze gelden als de meest veilige beleggingen die je kunt doen. Een land betaalt vrijwel altijd al haar schulden af, al dan niet door nogmaals te lenen op de markt. Hier zitten wel een paar mitsen en maren aan. Een land krijgt een kredietwaardering van verschillende grote banken in de wereld. Hoe hoger de kredietwaardigheid, hoe meer zekerheid je hebt dat je je geld met rente terug krijgt, maar ook hoe goedkoper een land kan lenen.

De welbekende AAA (Triple A) status is de hoogste die een land kan hebben. Er is ook AA, A, BB en B, et cetera. Een AAA land kan zo goedkoop lenen dat de rente eigenlijk nog maar net boven de inflatie uitsteekt, maar je bent dan eigenlijk verzekert dat je betaalt wordt. De makkelijkste manier om in obligaties te investeren is via een obligatie ETF, hier zijn een paar voorbeelden:

 • Lyxor Eurozone Bonds: AAA en AA obligaties uit de Eurozone bestaande uit Duitsland, Frankrijk en Nederland.
 • Lyxor US Bonds (1-3Y): AAA en AA U.S. Treasury obligaties met een looptijd van 1 tot 3 jaar.
 • Lyxor USD Inflation-Linked Bonds: AA U.S. Treasury obligaties die de inflatie voorblijven en met een minimale looptijd van 1 jaar.

– Hedging


Hedging is de term die gebruikt wordt wanneer je een belegging waarborgt met een andere belegging. Je doet twee beleggingen in verschillende producten, mocht de ene belegging het niet goed doen dan waarborgt de andere belegging toch een redelijk rendement. Hedging is vooral van belang bij kortlopende beleggingen met een hoger risicoprofiel. Om deze te “hedgen” worden er vaak kortlopende staatsobligaties gelijktijdig gekocht. Mocht de belegging tegenvallen, dan zorgt de staatsobligatie in elk geval voor een rendement boven de spaarrente.


Leren beleggen in Opties en andere derivaten


De handel in derivaten, en dan met name Opties, is eigenlijk geen beleggen meer. Je handelt in contracten waarvan de waarde afhankelijk is van een ander product. Het Engelse “derived” (afgeleid) geeft je een prima inkijk in hoe het werkt. Een Optie kan bijvoorbeeld de waarde hebben van een bepaald aandeel. Je wordt geen eigenaar van het aandeel, alleen de waarde van de Optie is hieraan afgeleid. Er wordt hierbij vaker gesproken over “handel” in plaats van beleggen. Je kunt hier leren beleggen in opties en er een succes van maken.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Beleggingsplan


Om echt goed te leren beleggen moet je je houden aan een beleggingsplan. Het beleggingsplan is jouw visie op de toekomst en hoe je daar naar toe werkt. Je beleggingen plannen en bijhouden is net zo belangrijk als weten wat alle verschillende financiële producten zijn. Je stelt jezelf een concreet doel voor dat je wilt halen op een bepaalde datum in de toekomst. Je rekent dan uit hoe je daar komt met maandelijkse investeringen.

Dit slaat terug op het vaststellen van een budget. Je budget vertelt je hoeveel je maximaal elke maand veilig kunt beleggen. Maar ook de looptijd van je beleggingen zijn van grote invloed.


Ga verder op je leerweg met beleggen


We hebben al eerder een artikel geschreven over hoe je kunt leren beleggen in aandelen. Hierin gingen we al kort op de technische termen in en waar je moest zijn. Na veel bijval en feedback blijkt er een toenemende interesse te zijn in het onderwerp. Mensen willen steeds meer zelf leren beleggen. Daarom zijn we met dit veel diepere artikel gekomen. Net als met elk complex onderwerp weet je nog niet alles. Dit artikel zou veel te lang worden om van jouw een beleggingsexpert te maken. We raden je aan om te blijven leren van experts, zoals Harm van Wijk die een uitmuntende online cursus heeft ontworpen om te leren beleggen.

DEGIRO heeft 86 internationale awards gewonnen voor hun platform
en bieden een van de laagste tarieven op de markt.

Wil jij ook beleggen in aandelen en ETF’s?

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.