Selecteer een pagina

Wat moet je bij een scheiding regelen?

18 feb 2021

Een scheiding regelen doe je via een advocaat

Een scheiding regelen, daar komt best wat bij kijken. De scheiding moet natuurlijk aangevraagd worden. Dit doe je via een advocaat. Samen met je advocaat stel je een echtscheidingsconvenant op. Dit kun je ook doen met een mediator.

Er moet een beslissing genomen worden of één van jullie in jullie huidige woning kan blijven wonen en wie dan degene is die mag blijven. Is dat een koopwoning, dan moet een eventuele overwaarde of restschuld afgehandeld worden.

Hebben jullie kinderen, dan moeten daar goede afspraken over worden gemaakt. Daar maak je een ouderschapsplan voor, die ook door de rechter goedgekeurd moet worden. Hierin spreek je onder andere af hoe jullie de zorg, de opvoeding en de kosten voor de kinderen verdelen. 


Advocaat of mediator in de arm nemen

Waar moet je beginnen bij het regelen van een scheiding? De eerste stap is dat je je partner vertelt dat je wilt scheiden. Dit kan een heel moeilijke stap zijn, maar mogelijk valt er daarna een last van je schouders. Of misschien heeft je partner jou wel verteld dat hij of zij wil scheiden.

De volgende stap is het zoeken van een advocaat of een mediator om het proces te begeleiden. Wil je de scheiding op een vriendschappelijke manier regelen en zijn jullie het al eens over de grote lijnen? Dan kun je af met één advocaat die jullie samen bijstaat. Zijn jullie niet met elkaar eens, dan kun je eerst met een mediator proberen om er samen uit te komen en het daarna alsnog met één advocaat regelen. Lukt dit niet, dan hebben jullie ieder een eigen advocaat nodig. 

Er is altijd een advocaat nodig om de echtscheidingsaanvraag bij de rechtbank in te dienen. Een mediator mag dit niet doen. Maar je kunt wel met een mediator een scheidingsconvenant opstellen. Deze wordt dan door een advocaat nog juridisch getoetst en vervolgens ingediend.

Neem bij het regelen van een echtscheiding een mediator in de arm

Scheiding alleen aanvragen

Een scheiding regelen is makkelijker als je het met elkaar eens bent, maar als dat niet het geval is kun je een scheiding ook alleen aanvragen. Je advocaat dient dan namens jou een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Je partner wordt daar door de advocaat van op de hoogte gebracht.

Hij of zij heeft dan zes weken te tijd om een verweer te voeren indien hij of zij het er niet mee eens is. Dit kun je zelf ook doen wanneer jouw partner eenzijdig een verzoek tot echtscheiding indient en jij het er niet mee eens bent.  


Woning en echtscheiding

Een zeer belangrijk punt bij het regelen van een scheiding is de woning. Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte. Wanneer er sprake is van een koopwoning kan er ook veel geld mee gemoeid zijn.

Maak goede afspraken over de echtelijke woning

Koopwoning

Wanneer er sprake is van een koopwoning moet eerst onderzocht worden wat de huidige waarde van de woning is. Daarmee kan worden uitgerekend of er overwaarde of een restschuld op de woning zit. Wanneer er overwaarde is (de huidige waarde van de woning is hoger dan de huidige hypotheekschuld), dan moet degene die in de woning blijft wonen degene die vertrekt uitkopen door de helft van de overwaarde te betalen.

Wanneer er een restschuld is, dan moet degene die vertrekt juist de helft van de restschuld betalen. De hypotheek en de woning moeten volledig op naam komen van degene die er blijft wonen. Dit gebeurt via een akte bij de notaris. Wanneer het inkomen van geen van beide genoeg is om in het huis te kunnen blijven wonen, moet de woning verkocht worden.

Huurwoning

De huurwoning zelf heeft geen waarde bij een scheiding, maar toch moet er mogelijk wat geregeld worden. Zoek eerst het contract op. Was één van beide de hoofdhuurder, dan hoeft het contract niet aangepast te worden en kan de hoofdhuurder in de woning blijven. Er moet wel doorgegeven worden aan de verhuurder dat je er nu alleen woont.

Stonden jullie samen op het huurcontract? Dan moet er aan de verhuurder toestemming gevraagd worden om het contract aan te passen. Mogelijk volgt er een inkomenstoets. Komen jullie er niet uit wie er mag blijven wonen? Dan kun je aan de rechter vragen om dit te beslissen.

Tijdelijke woning

Het vinden van een nieuwe woning na de scheiding kan best lastig zijn. Wanneer je kinderen hebt wil je natuurlijk graag in de buurt van hun school blijven wonen en dat beperkt de zoektocht behoorlijk. Je kunt ook pas een hypotheek op je naam krijgen nadat de scheiding is uitgesproken door de rechter en ingeschreven is bij de gemeente.

In veel gevallen zal het helaas zo zijn dat je eerst in een tijdelijke woning terechtkomt, misschien bij familie of vrienden, of via AirBnB, voordat je een nieuwe vaste woning vindt. 


Ouderschapsplan

Wanneer jullie kinderen hebben is een ouderschapsplan een belangrijk punt bij het regelen van de scheiding. Hierin wordt vastgelegd hoe de zorg en de opvoeding worden verdeeld, over welke zaken jullie elkaar altijd moeten informeren (denk bijvoorbeeld aan beslissingen over schoolkeuze) en hoe de kosten worden verdeeld.

Je kunt kiezen voor co-ouderschap, waarbij de kinderen ongeveer evenveel bij beide ouders zijn. Toch kun je jullie kinderen maar op één adres inschrijven. Bij welke ouder de kinderen staan ingeschreven heeft gevolgen voor eventuele toeslagen, dus denk hier goed over na.

Wanneer de kinderen bij één van de ouders gaan wonen moet er worden afgesproken hoe vaak de kinderen dan bij de andere ouder zullen zijn. Bij voorkeur worden de kinderen ook betrokken bij het maken van het ouderschapsplan.

Ga een scheiding goed regelen door een ouderschapsplan op te stellen, dus geen juridisch getouwtrek want het gaat om de kinderen

Alimentatie

Na de echtscheiding is er nog een tijd een zorgplicht naar elkaar. Hier hoort alimentatie bij. Waarschijnlijk moet de partner met het hoogste inkomen partneralimentatie betalen aan de partner met het laagste inkomen. Wanneer er kinderen zijn moet er ook nog kinderalimentatie betaald worden. De regels voor alimentatie zijn ingewikkeld en hangen onder andere af van hoe lang je getrouwd bent geweest en hoe oud je bent. 


Pensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor het pensioen, dus dit moet je bij een scheiding ook regelen. Ouderdomspensioen dat bij een werkgever is opgebouwd tijdens het huwelijk, is voor de ex-partners samen. Wanneer er geen afspraken over zijn gemaakt in de vorm van huwelijkse voorwaarden, dan hebben beide ex-partners recht op 50% van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Wanneer je je scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds doorgeeft, dan zorgt het pensioenfonds ervoor dat het pensioen ook aan beide ex-partners wordt uitbetaald. Doe je dit niet, dan zal het pensioenfonds het volledige pensioen overmaken aan degene op wiens naam het staat en moet hij of zij het deel waar de ex recht op heeft zelf overmaken. 

Er zijn ook andere mogelijkheden dan het 50-50 verdelen, ook wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Je kunt afzien van het verdelen van het pensioen. Dit is een logische optie wanneer je tijdens het huwelijk allebei ongeveer evenveel pensioen hebt opgebouwd. Je kunt het ook anders verdelen, bijvoorbeeld 60%-40% of 70%-30%. Deze afspraken moeten dan in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen. 


Toeslagen

Vergeet bij het regelen van een echtscheiding ook de toeslagen niet. Wanneer je gescheiden bent, ben je ook geen toeslagpartners meer van elkaar. Dit maakt uit voor bijvoorbeeld je zorgtoeslag. Geef dit dus snel door.

Je bent geen toeslagpartner van elkaar meer vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat je niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven. Is één van jullie bijvoorbeeld op 5 april verhuisd, dan zijn jullie vanaf 1 mei geen toeslagpartners meer. Dit geldt wanneer de scheiding nog niet uitgesproken is. Dit moet je wel zelf doorgeven aan de belastingdienst. Doe je dit niet, dan blijf je toeslagpartners totdat de echtscheiding is uitgesproken. 


LEES nog meer over het regelen van een scheiding

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *