Selecteer een pagina
ETF-vs-beleggingsfonds

In de wereld van beleggen zijn er twee populaire beheerde beleggingen. Aan de ene kant zijn er de bekende beleggingsfondsen en aan de andere kant de nieuwere Exchange Traded Funds (ETF).

Veel beginnende beleggers denken dat deze twee termen synoniem zijn aan elkaar, of in elk geval nagenoeg hetzelfde beschrijven. Maar, er zit wel degelijk een groot verschil tussen ETF en beleggingsfondsen. Ze werken vanuit compleet tegenovergestelde principes en je kunt beiden niet meer wegdenken uit de beleggingswereld.

Eerst leggen we uit wat beide op zichzelf betekenen. Vervolgens gaan we in op de overeenkomsten, want die zijn er ook. Daarna leggen we de belangrijkste verschillen uit waardoor je een goed inzicht krijgt in de verschillen tussen ETF en beleggingsfondsen.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Wat is een beleggingsfonds


Een beleggingsfonds is een bedrijf (meestal een bank of een divisie van een bank) dat het kapitaal (geld) van haar cliënten investeert op de aandelenmarkt. In ruil daarvoor onttrekt de fondsbeheerder een percentage van het behaalde rendement of een vast bedrag (of beide) als commissie. De cliënt heeft als voordeel dat een fondsbeheerder vaak veel meer verstand heeft van beleggen. Fondsbeheerders zijn professionals waar het gaat om beleggen, en ze zijn hier de hele dag mee bezig.

Bij de meeste beleggingsfondsen kun je kiezen uit twee of meer risicoprofielen. De hogere risicoprofielen hebben meestal in het verleden een hoger rendement behaald, maar ze zijn ook gevoeliger voor conjunctuur en andere risicofactoren zoals faillissement van bedrijven. Deze risicoprofielen zijn dus gewoonweg verschillende portfolio van aandelen en ETF waar een beleggingsfonds in belegt.


Wat is een ETF


Een ETF is een mandje aandelen dat verhandelt wordt voor de gemiddelde koers (prijs) van alle aandelen in de ETF. Een ETF bestaat dus uit heel veel aandelen die allemaal een heel klein deel van de ETF’s koers bepalen. Hiermee ligt de prijs van een ETF op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van een enkele aandeel, maar je belegt dus in heel veel aandelen tegelijkertijd.

Een ETF volgt een bepaald thema dat wordt vastgesteld door de ETF beheerder. Dat kan van alles zijn en de beheerder kan hier eigenlijk alle kanten mee uit. Zo zijn er ETF die zich geheel richten op dividend, of op een bepaald werelddeel of een marktsector. Maar er zijn ook ETF die zich juist spitsen op een bepaald soort bedrijf of technologie en zelfs meer politiek bewogen ETF. We hebben een artikel dat veel dieper ingaat op alleen ETF.


De overeenkomsten tussen ETF en beleggingsfondsen


Zowel ETF als beleggingsfondsen zijn beheerde producten, ze hebben beiden een fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt voor een goede spreiding over meerdere aandelen en, in het geval van een beleggingsfonds ook ETF. Spreiding betekent risicovermijding. Als het geld in meerdere verschillende bedrijven wordt gestoken, dan is het risico kleiner dat, mocht één van die bedrijven zinken, het gehele geïnvesteerde kapitaal mee naar de bodem wordt getrokken.

Voor de strategische belegger is de belangrijkste overeenkomst tussen een ETF en een beleggingsfonds dan ook het feit dat er met één investering heel gespreid belegt wordt. ETF scoren dan ook steevast een stuk lager op het risicoprofiel (lager betekent minder risico) dan individuele aandelen.

De overeenkomsten tussen ETF en beleggingsfondsen

Beheer verschil tussen ETF en beleggingsfondsen


Zowel ETF als beleggingsfondsen worden dus beheerd, maar de manier waarop kan haast niet meer verschillen. Een beleggingsfonds wordt actief beheerd, en de fondsbeheerder probeert met maandelijkse, wekelijkse of zelfs dagelijkse aanpassingen aan de portfolio de marktindex (gemiddelde koers van de markt) te verslaan. Analisten zijn dus dagelijks aan het werk om te kijken welke aandelen te slecht presteren en welke nieuwe aandelen er mogelijk gekocht kunnen worden om maximaal rendement te halen.

Een ETF is een passief beheerd fonds. De fondsbeheerder probeert alleen de marktindex te evenaren, niet te overtreffen. Het bestand aan aandelen in een ETF verandert niet zo snel, of voor langere tijd zelfs helemaal niet. Zolang de ETF de marktindex weet te volgen, kan het mandje aandelen in die ETF hetzelfde blijven. Oude aandelen worden weggedaan en nieuwe toegevoegd alleen als de fondsbeheerder merkt dat de ETF het “significant slechter” doet dan de index. Ook het tegenovergestelde kan waar zijn trouwens. Een ETF dat het veel beter doet dan de index kan als te risicovol worden gezien en de fondsbeheerder zal dan kijken of dit misschien komt door te risicovol gedrag van één of meerdere aandelen.


Kosten verschil ETF en beleggingsfonds


Het verschil tussen het passieve beheer van ETF en het actieve beheer van beleggingsfondsen vertaalt zich door in de kosten. Een ETF is veel goedkoper om in te beleggen dan een beleggingsfonds. De goedkoopste beleggingsfondsen vragen toch snel een percentage van 1,5 tot 2% van het hele kapitaal, ongeacht of er rendement wordt behaald of niet. Veel vragen naast een percentage ook een vast bedrag als commissie. Dit alles kan zwaar drukken op het behaalde rendement, terwijl het nou juist de bedoeling was om de index te verslaan en een hoger dan gemiddeld rendement te halen.

Een ETF is vele malen goedkoper. Een percentage van achter de komma is de norm met 0,2% als veel voorkomend voorbeeld. Ook in een slecht jaar is het rendement van een ETF vrijwel altijd hoger dan dit en betaalt een ETF zijn eigen kosten in de regel vrij gemakkelijk zelf terug.

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.


Rendementsverschil ETF en beleggingsfonds


Rendement is de winst die je maakt op je beleggingen. Ook hier is er een verschil tussen ETF en beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds zal proberen om de index te verslaan en een hoger rendement te halen. Een ETF probeert juist de index zo precies mogelijk te volgen. Op het eerste gezicht behaalt een beleggingsfonds dus een hoger rendement, simpelweg omdat deze twee soorten fondsen twee verschillende doelen nastreven.

In de praktijk lukt het een beleggingsfonds echter zelden om de markt te verslaan. Het behaalde rendement is bijna altijd lager dan het marktgemiddelde. Daar staat tegenover dat ETF’s in de regel altijd het marktgemiddelde halen, of dit nou goed nieuws of slecht nieuws is.

Er zit hier natuurlijk een verborgen extra verschil, namelijk dat de hogere kosten van een beleggingsfonds het ware rendement naar beneden drukt. In absolute zin zal een beleggingsfonds soms, meestal of (als we ze het voordeel van de twijfel geven) altijd een hoger rendement halen dan een ETF dat de index volgt. Maar na aftrek van de kosten kan dit verschil zijn verdwenen, of zelfs in het voordeel van de ETF vallen.


Verschil in verhandelbaarheid tussen ETF en beleggingsfondsen


ETF staat voor Exchange Traded Fund, een mooie Engelse benaming voor een “fonds dat op de markt te verhandelen is”. Je kunt een ETF dus vrij kopen en verkopen op de aandelenmarkt. Een beleggingsfonds kun je natuurlijk niet kopen of verkopen, tenzij je rijk genoeg bent om het bedrijf er achter op te kopen. Het principe achter ETF en beleggingsfondsen is dan ook tegenovergesteld aan elkaar.

Bij een ETF zet de fondsbeheerder het fonds eerst op en brengt deze daarna op de markt. Beleggers kunnen hier dan op inkopen en pas dan zal de ETF zijn werking hebben. Een beleggingsfonds verzamelt juist eerst het geld om hiervan daarna beleggingen te doen. Ook als een beleggingsfonds al een portfolio heeft opgezet beleggen ze hier in per individuele cliënt. Het is geen gezamenlijke investering zoals dat bij ETF wel het geval is.


Beleggen in ETF of via een beleggingsfonds?


Je kent nu de verschillen tussen ETF en beleggingsfondsen. Dus, welke is beter? In welke moet je investeren? Als we het terugbrengen naar één enkel voordeel voor beide: een beleggingsfonds is gemakkelijk omdat een ander het werk voor je doet. Een ETF is goedkoper en zal het marktgemiddelde beter volgen. Met een beetje werk kun je dus een hoger rendement halen door zelf in ETF te beleggen. Het is dan ook geen geheim dat ook beleggingsfondsen zelf zwaar investeren in ETF.


DEGIRO heeft 86 internationale awards gewonnen voor hun platform
en bieden een van de laagste tarieven op de markt.

Wil jij ook beleggen in aandelen en ETF’s?

Let op, beleggen is risicovol en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.