Selecteer een pagina

Negatief eigen vermogen wat is dat?

Het eigen vermogen van een onderneming is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van het bedrijf. Het eigen vermogen staat, net als de schulden, aan de passivazijde van de balans. Het is als het ware de schuld van het bedrijf aan de eigenaren. Lees ook dit artikel.

Een negatief eigen vermogen ontstaat wanneer de schulden en verplichtingen van een onderneming hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Een negatief vermogen kan ontstaan nadat er jarenlang verlies wordt geleden, waardoor de reserves op zijn geraakt. Maar het kan ook voorkomen bij een beginnend bedrijf. Investeringen moeten vaak vooraf gemaakt worden en het kan best een tijdje duren voordat het break-even point wordt bereikt.

Negatief eigen vermogen = bijna failliet?

Het hebben van een negatief eigen vermogen is over het algemeen geen goed teken. Een bedrijf met een negatief eigen vermogen wordt ook wel technisch failliet genoemd. Maar dit hoeft niet per sé te leiden tot een echt faillissement. Wanneer een bedrijf keurig aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen is er geen reden om het faillissement aan te vragen. 

Zo kan een negatief eigen vermogen ook worden veroorzaakt door grote boekhoudkundige afschrijvingen. Stel dat in een vastgoedcrisis een vastgoed B.V. de waarde van de panden flink naar beneden bij moet stellen, dan daalt de waarde van de activa.

Het kan dan zo zijn dat de leningen op de panden hoger zijn dan de huidige waarde. Maar zolang de huurders blijven en hun huur netjes betalen, kan de eigenaar gewoon aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Dan is er geen reden om faillissement aan te vragen.   

Beleggen in een bedrijf met een negatief eigen vermogen is riskant. Veel start-ups hebben in de eerste jaren veel geld nodig om hun schaal te kunnen vergroten. Maar wanneer het aantal klanten dat nodig is om winst te gaan maken niet wordt gehaald, zal de stekker er uiteindelijk uit worden getrokken. Zie een belegging in een bedrijf met een negatief eigen vermogen daarom meer als speculeren, dan als belegging en doe dit alleen met geld dat je kunt missen. 


Lees ook dit gerelateerde artikel